Forside Arrangementer Nyheder Alle Panterhold Tilmelding m.m. Om De Grå Pantere Kontakt

Holdoversigt

Her er en kort introduktion til de forskellige holds emner.
Der er link til hvert enkelt holds egen side med præsentation af aktiviteter og oplysninger om tid og sted m.m.
De fleste hold starter den første uge i september.
Det er ofte også muligt at starte i løbet af sæsonen – kontakt holdets koordinator.

Billedmaling I på kunstudflugt

Debat og samtale


Filosofi - Livsforståelse

En grundbog i filosofiske emner er valgt og ud fra den diskuterer vi i en deltagerstyret studiekreds tanker og synspunkter med megen lune og humor....

Idé- og kulturhistorie

Vi sætter fokus på forskellige betydningsfulde episoder, forestillinger, tanker og ideer, som er kommet til udtryk gennem tiderne....

Det gode seniorliv

Hvad forstår hver især ved et godt seniorliv?
I fællesskab arbejder vi med emnet....

Debat om aktuelle emner

Studiekreds for deltagere, der har lyst til at diskutere samfundsaktuelle emner inden for politik, miljø, etiske emner o.l. efter deltagernes valg....


Musik og litteratur


Bag om musikken

Ved at lytte til og høre om musik får vi fortrolighed med klassisk musik. Der er mulighed for deltagerindflydelse på forløbet, og i løbet af året vælger vi en koncert i Aarhus, som vi gerne vil høre....

Litteratur I

Vi udvælger i fællesskab de bøger, som vi har lyst til at arbejde med - nyere, dansk eller udenlandsk litteratur....

Litteratur II

Vi prøver at vælge et bredt udsnit af dansk og udenlandsk litteratur, alle kan komme med forslag, og vi støtter os også til bibliotekets forslag....

Klassisk litteratur

Holdet finder i fællesskab frem til sæsons emne. Emner har bl.a. været klassikere fra middelalderen, klassisk tysk litteratur, klassisk fransk litteratur, nobelpristagere....

Verdenslitteratur

Vi læser litteratur fra alverdens lande og skiftes til at indlede med et oplæg om forfatteren og den kultur, der danner rammen omkring fortællingen....

Historie


Historie

Udvalgte emner fra Verdens, Europas eller Danmarks historie præsenteres og diskuteres af deltagerne....

Lokalhistorie

Vi belyser den historiske udvikling og kulturen i hele Silkeborg kommune gennem relaterede foredrag og ekskursioner.....


Kunst og kreativ


Kunstforståelse

Selvformulerende studiekreds.
Vi ser på kunst, diskuterer kunst, besøger museer og gallerier....

Billedmaling I

Vi er et aktivt billedkunstnerhold, som mødes en gang om ugen, hvor vi under vejledning og fælles inspiration maler sammen. Der males både akvarel såvel som med olie og akryl på lærred....

Billedmaling II

Vores billedkunstnerhold mødes en gang om ugen for at male sammen og inspirere hinanden....

Håndarbejde og billedvævning

I hyggeligt samvær kan du lave dine egne unikke billedvævninger eller fremstille andet håndarbejde efter eget valg, måske med hjælp fra en anden kursist....

Skriv

Studiekreds for folk, der har lyst til at skrive. I en god og positiv atmosfære vil skriveøvelser, mundtlige oplæg og gensidig inspiration være udgangspunkt....

Sprog


Engelsk, let øvede

Kurset fokuserer på mundlig talefærdighed. Der arbejdes med at gøre deltagerne i stand til begå sig i hverdagssituationer....

Engelsk for øvede

Gennem øvelser og samtaler træner vi sproget og lærer noget om det engelske samfund og kultur....

Italiensk, fortsættere

Vi arbejder med lærebogen Passaparola I, inddrager grammatik og landets kultur i fornødent omfang med henblik på at klare sig som turist....

Italiensk studiekreds

Vi arbejder vi med det italienske sprog på en varieret måde, hvor vi læser, samtaler, arbejder med øvelser og inddrager grammatik.....

Spansk, fortsættere

Med udgangspunkt i en lærebog vil vi arbejde med sprogets opbygning og ordforråd, så du får en god baggrund for....


Natur og motion


Natur og miljø I

Ved ekskursioner ud i naturen og ved film og foredrag vil vi arbejde med miljø, landskaber, dyre- og plantelivet.....

Natur og miljø II

Ved ekskursioner ud i naturen og ved film og foredrag vil vi arbejde med miljø, landskaber, dyre- og plantelivet.....

De to Natur og miljø-hold er parallelle hold og har nogle gange fælles aktiviteter.

Motion og afspænding

Til musik arbejder vi med kroppens muskler og led.
Motion og afspændingsøvelser giver større velvære både fysisk og psykisk og dermed større livskvalitet....

Stolegymnastik

Har du også fået nogle skavanker og slidtager i løbet af livet, der gør det svært at følge et traditionelt gymnastikhold - men du vil gerne holde din krop i gang, så kom til stolemotion....


De Grå Pantere Toldbodgade 29-31 8600 Silkeborgtlf. 8682 6699graa-pantere@mail.dk