Forside Arrangementer Nyheder Alle Panterhold Tilmelding m.m. Om De Grå Pantere Kontakt

Arrangementer


De fleste Panter–aktiviteter foregår ude på holdene, men ind imellem er der også fælles arrangementer.
Desuden er der link til nogle aktiviteter og arrangementer andre steder i byen, der kan være relevante for os i den tredje alder.

Arrangementer forår 2019


Kommer senere.....

Nye arrangementer

Har I ideer til nye Panter-arrangementer (ikke nødvendigvis om fredagen) er de meget velkomne,
men HUSK at I selv skal være med til at arrangere dem.
Ideer sendes til aktivitetsgruppen@graapantere.dk


Tidligere arrangementer


Onsdag d. 28. november 2018 kl. 15–17:

Overvågningssamfundet

Foredrag af Overvågningssamfundet
Anders Albrechtslund, Lektor, filosof med ph.d. i informationsvidenskab

Hvad betyder overvågningen i dag, og hvordan er den del af vores liv og kultur? I praksis handler overvågning ikke kun om magtforhold mellem stat og borger eller mellem virksomhed og forbruger. Vi overvåger - og våger over - hinanden som medmennesker, medborgere og som brugere af sociale medier, og vi overvåger os selv med nye teknologier og tjenester, når vi tracker skridt, måler puls og kvantificerer søvn. Vores overvågningskultur har dybe rødder og angår begreber som identitet, frihed og ansvar. Dette foredrag lægger op til en diskussion om, hvordan vi skal forholde os til den overvågning, der på alle mulige måder dominerer vores hverdag.

Tid: onsdag d. 28. nov. kl. 15-17
Sted: JYSK Musikteater, den lille sal
Papirfabrikken 80, Silkeborg
Arr: Senioruniversitetet i silkeborg og AOF


Fredag d. 26. oktober 2018 kl. 14–16:

Panter-fredag: Genopbygningen af Møntmestergården

Birgitte Kjær fra lokalhistorieholdet har holdt dette foredrag både på lokalhistorieholdet og Historieholdet, og nu får alle pantere lejlighed til at høre om den spændende proces med at genopbygge Møntmestergården. Birgitte var ansat i Den Gamle By i Århus og stod for dele af restaureringen samt indretningen af Møntmestergården. Birgitte fortæller med mange billeder om hele processen.

Tid: fredag den 26. oktober kl. 14-16.
Sted: Panter-lokalet
Toldbodgade 27-29, Silkeborg
Medbring: Kaffe/te til pausen
Arr: Birgitte, lokalhistorieholdet


Onsdag d. 31. oktober 2018 kl. 15–17:

Fortidens skjulte mønstre

De lange linjer i Danmarks oldtid

Foredrag af Christian Adamsen, Mag.art., fhv. redaktør for tidsskriftet SKALK

Tidsskriftet SKALK har en lang tradition for at gøre fortiden let tilgængelig og overskuelig for alle interesserede. SKALK's tidstavle fra 1972 er blevet meget kendt fra utallige klasse- og børneværelser, og i 2013 lanceredes de såkaldt tidshjul, som hurtigt og præcist giver overblik over henholdsvis de danske konger (og dronninger), vores oldtid og vores historiske tid.
I foredraget om oldtidens lange linjer gribes der fat på en tredje måde i et forøg på at give et overblik over hele oldtidens - i Danmark - 14.000 år lange tidsrum, især tiden før agerbruget.
Arkæologen Christian Adamsen forsøger her at se på tværs af alle de mange perioder og tidsafsnit for at lokke de meget lange udviklingslinjer frem: dyr og planter, jagt og landbrug, krig og religion, teknologi, bebyggelse og gravskik.

Tid: onsdag d. 31. okt. kl. 15-17
Sted: JYSK Musikteater, den lille sal
Papirfabrikken 80, Silkeborg
Arr: Senioruniversitetet i silkeborg og AOF


Torsdag d. 16. august 2018 kl. 14–15:

Åbent hus - infomøde


De Grå Pantere starter sæsonen med et introduktionsmøde for nye og gamle, hvor der er mulighed for at træffe repræsentanter for de enkelte hold og få svar på en række spørgsmål.
Det foregår ved Panternes lokale på Toldbodgade.
Kom og vær med og få en snak om de muligheder, der tilbydes i foreningen.
Her kan du også få information om det konkrete hold, antal deltagere, arbejdsform m.m.

Tid: torsdag den 16. august 2018 kl. 14–15
Sted: Panterlokalet,
Toldbodgade 27-29, Silkeborg


Torsdag d. 17. maj 2018:

Panterudflugt med Mågen

Som afslutning på Panter-sæsonen 2017-18 tog 90 glade Pantere på forårsudflugt med Mågen på Silkeborgsøerne i strålende sol.

Naturvejleder Lars Nygaard deltog og fortalte undervejs om både natur og kultur på/ved søerne, og vi var så heldige både at se isfugle og havørn.

En dejlig mulighed for at opleve naturen og møde pantere fra de mange forskellige Panterhold.
Fredag d. 19. april 2018:

Fællessang i Panter-lokalet

Vi afholder årets sidste fællessang i vores lokale. Kom og vær med til at synge forårets sange. Ena akkompgnerer og Else og jeg har valgt sange.
Det vil tage ca. 1 time.

Håber vi ses - mange hilsner
Anne Bodil

Tid: torsdag den 19. april 2018 kl.15.30
Sted: Panter-lokalet
Toldbodgade 27-29, Silkeborg
Arr: Else, Ena og Anne Bodil


Panter-foredrag fredag d. 16. marts 2018:

3 dage på hundeslæde
fra Kangerlussuaq til Sisimiut

Fortalt af Mette Kristensen fra Panterkontoret
med video og lysbilleder

Foredragsholder: Mette Kristensen, medl. af Panterbestyrelsen
Tid: fredag d. 16. marts 2018 kl.14 – ca.16
Medbring te/kaffe til kaffepausen.
Sted: Panter-lokalet
Toldbodgade 27-29, Silkeborg
Fredag d. 23. februar 2018

Generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling hos De grå Pantere.

Tid: Fredag den 23. februar kl. 14.00
Sted: Panterlokalet, Toldbodgade 27-29, Silkeborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde
  senest 8 dage før generalforsamlingen ifølge vedtægterne. Der er pt. ingen forslag.
 8. Valg til bestyrelsen.
  På valg er Hanne Amstrup og Torben Yngve Larsen.
  De er begge villige til genvalg.
  Desuden er Gurli Flø på valg, men ønsker ikke at genopstille.
  Som suppleant er Mogens Riget på valg.
 9. Valg af revisorer og suppleant
 10. Eventuelt

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde, og der vil blive serveret kaffe og fastelavnsboller.

På bestyrelsens vegne og
med venlig hilsen
Torben Yngve


Fredag d. 9. februar 2018:

Fællessang i Panter-lokalet

Vi vil igen i år mødes et par fredage for at synge årstidens sange og andre gode sange fra Højskolesangbogen.

Ena vil spille til og Anne Bodil vil lede fællessangen denne eftermiddag.
Det vil tage ca. 1 time.

Tid: fredag den 9. februar 2017 kl.14 – ca.15
Sted: Panter-lokalet
Toldbodgade 27-29, Silkeborg
Arr: Else, Ena og Anne Bodil

Onsdag 15. november:
Senioruniversitetet i Silkeborg arrangerer i samarbejde med AOF:

Da mennesket blev menneske

Mennesket har til alle tider haft et dybfølt behov for at finde en forklaring på sin herkomst.

En tørst efter at forklare vores plads i naturen og at vide, hvor vi kommer fra - uanset om det drejer sig om det enkelte individ, nationen eller om arten - synes helt klart at høre til de grundlæggende træk ved vores psyke.
Hvor kommer vi fra? Hvordan er vi blevet til det, vi er? Og hvor er vi på vej hen? Det er sådant stof, myterne er gjort af.
Udforskningen af menneskets oprindelse og udvikling - palæoantropologien - er således i høj grad en offentlig videnskabelig disciplin.

Foredragsholder: Professor Peter K. A. Jensen
Tid: onsdag den 15. november 2017 kl.15
Sted: Jysk Musikteater, lille sal
Arr: Senioruniversitetet i Silkeborg i samarbejde med AOF


Panter-foredrag fredag d. 3. november 2017:

"Hvis det stod til mig" – foredrag af Jørgen Rye Rasmussen

Jørgen Rye Rasmussen er tidligere byrådspolitiker i Silkeborg og
udgav i Juni måned en bog med titlen ”Hvis det stod til mig”.
Bogen er hans personlige erindringer om 32 år i Silkeborg byråd
– i medgang og modgang.
Samtidig indeholder bogen hans personlige visioner for, hvordan Silkeborg by og kommune skal udvikle sig over de kommende 20 år hvis det stod til ham – derfor bogens titel.

Foredragsholder: Jørgen Rye Rasmussen
Tid: fredag den 3. november 2017 kl.14 – ca.16
Medbring te/kaffe til kaffepausen.
Sted: Panter-lokalet
Toldbodgade 27-29, Silkeborg


Fredag d. 27. oktober 2017:

Fællessang i Panter-lokalet

Vi vil igen i år mødes et par fredage for at synge årstidens sange og andre gode sange fra Højskolesangbogen.

Ena vil spille til og Anne Bodil vil lede fællessangen denne eftermiddag.
Det vil tage ca. 1 time.

Tid: fredag den 27. oktober 2017 kl.14 – ca.15
Sted: Panter-lokalet
Toldbodgade 27-29, Silkeborg
Arr: Anne Bodil Larsen


Panter-foredrag fredag d. 29. september 2017:

Sydafrika i min farmors fodspor 1904-07

Min farmor, der var husmandsdatter fra Vestjylland, tog den usædvanlige beslutning at rejse alene til Sydafrika i 1904 for at søge arbejde som tjenestepige.
100 år senere rejste jeg 3 mdr. til Sydafrika for at gå i min farmors fodspor, hvor jeg bl.a. besøgte lokalhistoriske arkiver for at finde fotos fra dengang.
Foredraget er en blanding af min farmors spændende rejsebreve og min beretning, krydret med masser af nye og gamle fotos.

Foredragsholder: Bente Grue, Historieholdet
Tid: fredag den 29. september 2017 kl.14 – ca.16
Medbring te/kaffe til kaffepausen.
Sted: Panter-lokalet
Toldbodgade 27-29, Silkeborg


Åbent hus - infomøde
d. 24. august 2017 kl. 14–15


De Grå Pantere starter sæsonen med et introduktionsmøde for nye og gamle, hvor der er mulighed for at træffe repræsentanter for de enkelte hold og få svar på en række spørgsmål.
Det foregår ved Panternes lokale på Toldbodgade.
Kom og vær med og få en snak om de muligheder, der tilbydes i foreningen.
Her kan du også få information om det konkrete hold, antal deltagere, arbejdsform m.m.

Tid: torsdag den 24. august 2017 kl. 14–15
Sted: Sundhedshusets store kantine
(samme hus som panterlokalet),
Toldbodgade 27-29, Silkeborg

Holdstart for de fleste hold: uge 36, 4.-8. september.


Bogreception 17. maj 2017

17. maj udkommer bogen “Alle tiders fortællinger”, skrevet af Lise Søelund.
I Lise Søelunds nye bog tager hun os med på en rejse i tid og geografi med focus på opdagelser og oplevelser igennem historien.

Lise Søelund er cand. mag i idéhistorie og har et omfattende forfatterskab bag sig.
Hun er ansat på Silkeborg Bibliotek som husfilosof.
Flere Grå Panter-hold har haft glæde af Lises besøg med foredrag om emner, der passer til de enkelte hold.
Kom og få en kop kaffe og et glas bobler, og hør Lise fortælle om “Alle tiders fortællinger”.

Tid: onsdag den 17. maj 2017 fra kl.14
Sted: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej 31, Them


Sangeftermiddag d. 10. marts 2017

Fredag d. 10. marts holder vi sangeftermiddag med vinter og forårssange (forhåbentlig mest det sidste), og andre gode sange fra Højskolesangbogen.
Vi får en kop kaffe undervejs, og det varer godt en time.

Tid: Fredag d. 10. marts kl. 14.00
Sted: Panterlokalet, Toldbodgade 29-31, Silkeborg
Arr.: Ena og Anne Bodil


Generalforsamling fredag d. 24. februar 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling hos De grå Pantere.

Tid: Fredag den 24. februar kl. 14.00
Sted: Panterlokalet, Toldbodgade 27-29, Silkeborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen ifølge vedtægterne. Der er pt. Ingen forslag
 8. Valg til bestyrelsen. På valg er Ingrid og Leif. De er begge villige til genvalg.
  Som suppleant er Mette på valg.
 9. Valg af revisorer og suppleant
 10. Eventuelt

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde, og der vil blive serveret kaffe og fastelavnsbolle.

På bestyrelsens vegne
med venlig hilsen

Torben Yngve Larsen
Formand

Alle hold:


De Grå Pantere Toldbodgade 29-31 8600 Silkeborgtlf. 8682 6699graa-pantere@mail.dk