Forside Nyheder Alle Hold Kalender Tilmelding m.m. Om De Grå Pantere Kontakt

Nyheder


Her finder du nyheder for både nuværende og kommende Pantere.
De fleste aktiviteter foregår ude på holdene, men ind imellem er der også fælles aktiviteter.
Der kan også være link til aktiviteter andre steder i byen, der kan være relevante for os i den tredje alder.


Tidligere Nyheder


Onsdag 15. november:
Senioruniversitetet i Silkeborg arrangerer i samarbejde med AOF:

Da mennesket blev menneske

Mennesket har til alle tider haft et dybfølt behov for at finde en forklaring på sin herkomst.

En tørst efter at forklare vores plads i naturen og at vide, hvor vi kommer fra - uanset om det drejer sig om det enkelte individ, nationen eller om arten - synes helt klart at høre til de grundlæggende træk ved vores psyke.
Hvor kommer vi fra? Hvordan er vi blevet til det, vi er? Og hvor er vi på vej hen? Det er sådant stof, myterne er gjort af.
Udforskningen af menneskets oprindelse og udvikling - palæoantropologien - er således i høj grad en offentlig videnskabelig disciplin.

Foredragsholder: Professor Peter K. A. Jensen
Tid: onsdag den 15. november 2017 kl.15
Sted: Jysk Musikteater, lille sal
Arr: Senioruniversitetet i Silkeborg i samarbejde med AOF


Panter-foredrag fredag d. 3. november 2017:

"Hvis det stod til mig" – foredrag af Jørgen Rye Rasmussen

Jørgen Rye Rasmussen er tidligere byrådspolitiker i Silkeborg og
udgav i Juni måned en bog med titlen ”Hvis det stod til mig”.
Bogen er hans personlige erindringer om 32 år i Silkeborg byråd
– i medgang og modgang.
Samtidig indeholder bogen hans personlige visioner for, hvordan Silkeborg by og kommune skal udvikle sig over de kommende 20 år hvis det stod til ham – derfor bogens titel.

Foredragsholder: Jørgen Rye Rasmussen
Tid: fredag den 3. november 2017 kl.14 – ca.16
Medbring te/kaffe til kaffepausen.
Sted: Panter-lokalet
Toldbodgade 27-29, Silkeborg


Fredag d. 27. oktober 2017:

Fællessang i Panter-lokalet

Vi vil igen i år mødes et par fredage for at synge årstidens sange og andre gode sange fra Højskolesangbogen.

Ena vil spille til og Anne Bodil vil lede fællessangen denne eftermiddag.
Det vil tage ca. 1 time.

Tid: fredag den 27. oktober 2017 kl.14 – ca.15
Sted: Panter-lokalet
Toldbodgade 27-29, Silkeborg
Arr: Anne Bodil Larsen


Panter-foredrag fredag d. 29. september 2017:

Sydafrika i min farmors fodspor 1904-07

Min farmor, der var husmandsdatter fra Vestjylland, tog den usædvanlige beslutning at rejse alene til Sydafrika i 1904 for at søge arbejde som tjenestepige.
100 år senere rejste jeg 3 mdr. til Sydafrika for at gå i min farmors fodspor, hvor jeg bl.a. besøgte lokalhistoriske arkiver for at finde fotos fra dengang.
Foredraget er en blanding af min farmors spændende rejsebreve og min beretning, krydret med masser af nye og gamle fotos.

Foredragsholder: Bente Grue, Historieholdet
Tid: fredag den 29. september 2017 kl.14 – ca.16
Medbring te/kaffe til kaffepausen.
Sted: Panter-lokalet
Toldbodgade 27-29, Silkeborg


Åbent hus - infomøde
d. 24. august 2017 kl. 14–15


De Grå Pantere starter sæsonen med et introduktionsmøde for nye og gamle, hvor der er mulighed for at træffe repræsentanter for de enkelte hold og få svar på en række spørgsmål.
Det foregår ved Panternes lokale på Toldbodgade.
Kom og vær med og få en snak om de muligheder, der tilbydes i foreningen.
Her kan du også få information om det konkrete hold, antal deltagere, arbejdsform m.m.

Tid: torsdag den 24. august 2017 kl. 14–15
Sted: Sundhedshusets store kantine
(samme hus som panterlokalet),
Toldbodgade 27-29, Silkeborg

Holdstart for de fleste hold: uge 36, 4.-8. september.


Bogreception 17. maj 2017

17. maj udkommer bogen “Alle tiders fortællinger”, skrevet af Lise Søelund.
I Lise Søelunds nye bog tager hun os med på en rejse i tid og geografi med focus på opdagelser og oplevelser igennem historien.

Lise Søelund er cand. mag i idéhistorie og har et omfattende forfatterskab bag sig.
Hun er ansat på Silkeborg Bibliotek som husfilosof.
Flere Grå Panter-hold har haft glæde af Lises besøg med foredrag om emner, der passer til de enkelte hold.
Kom og få en kop kaffe og et glas bobler, og hør Lise fortælle om “Alle tiders fortællinger”.

Tid: onsdag den 17. maj 2017 fra kl.14
Sted: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej 31, Them


Sangeftermiddag d. 10. marts 2017

Fredag d. 10. marts holder vi sangeftermiddag med vinter og forårssange (forhåbentlig mest det sidste), og andre gode sange fra Højskolesangbogen.
Vi får en kop kaffe undervejs, og det varer godt en time.

Tid: Fredag d. 10. marts kl. 14.00
Sted: Panterlokalet, Toldbodgade 29-31, Silkeborg
Arr.: Ena og Anne Bodil


Generalforsamling fredag d. 24. februar 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling hos De grå Pantere.

Tid: Fredag den 24. februar kl. 14.00
Sted: Panterlokalet, Toldbodgade 27-29, Silkeborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen ifølge vedtægterne. Der er pt. Ingen forslag
 8. Valg til bestyrelsen. På valg er Ingrid og Leif. De er begge villige til genvalg.
  Som suppleant er Mette på valg.
 9. Valg af revisorer og suppleant
 10. Eventuelt

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde, og der vil blive serveret kaffe og fastelavnsbolle.

På bestyrelsens vegne
med venlig hilsen

Torben Yngve Larsen
Formand

Alle hold:


De Grå Pantere Toldbodgade 29-31 8600 Silkeborgtlf. 8682 6699graa-pantere@mail.dk